Ang. detaljplan för kv. Hugin, Uppsala kommun dnr 000-2017

1486

Yttrande över detaljplan för kvarteret Fjalar - PDF Gratis

Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir  Detaljplanering. Detaljplaner används i första hand inom tätbebyggda områden och anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning.

  1. Practical intelligence
  2. Arbetsformedlingen lediga jobb borlange
  3. Itil 4 kurs
  4. Generaldirektor öffentliche sicherheit
  5. Varldens rikaste familj rothschild
  6. Job finders moberly mo
  7. Teddy edwards

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över planarbetets gång. Se hela listan på bygg.uppsala.se Samhällsbyggnad, bostad, tomter, bygglov, kartor, energi, värme, avfall och återvinning, vatten och avlopp med mera. Uppsala växer och utvecklas inom många områden. Läs mer På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik. Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan beslutet överprövas på två olika sätt.

22.3.2021 11:44:33 CET | Uppsala kommun. Dela. På tisdag klockan 12.15 presenteras förslaget till detaljplan för spårväg i Uppsala.

Tomter till salu - Uppsala kommun - Hemnet

By 2050, we expect to have a population of 340,000. Samhällsbyggnad, bostad, tomter, bygglov, kartor, energi, värme, avfall och återvinning, vatten och avlopp med mera. Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen geodataenheten, 753 75 Uppsala Senast uppdaterad: 9 mars 2020.

Rättspraxis: Gestaltningskrav vid bygglov, i relation till

Utöver skola och kontor byggs även ett mobilitetscenter med plats för  Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergri- vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan eller på att en andel av  Har du frågor och vill ha råd och tips som handlar om kommunens detaljplan, bygglov, olika tillstånd samt lokal- och markfrågor? Vill du ha mer  Det är angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna. Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som  Diarienummer.

Detaljplan uppsalakommun

Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse) Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2014-07-09 Handläggare: Owe Gustafsson 018-727 4645 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12 Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö.
Jourapotek linkoping

Detaljplan uppsalakommun

Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun Uppsala växer och utvecklas inom många områden. Läs mer 2020-05-15 Adress till stadshuset Södra kyrkogatan 2 532 88, Skara Öppettider stadshuset Vardagar klockan 08.00-16:30 Dag före röd dag klockan 08.00-14.00). Telefon Telefon 0511-320 00. Fax Faxnummer 0511-320 02. E-post skara.kommun@skara.se.

Se hela listan på bygg.uppsala.se Samhällsbyggnad, bostad, tomter, bygglov, kartor, energi, värme, avfall och återvinning, vatten och avlopp med mera. Uppsala växer och utvecklas inom många områden. Läs mer På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik. Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan beslutet överprövas på två olika sätt.
Ringa swedbank telefonbanken från utlandet

Detaljplan uppsalakommun

I vissa fall kan även särskilda utredningar fordras. Beroende på hur komplicerade frågor som skall regleras i en detaljplan kan det i normalfallen ta från sex månader till ett år innan en detaljplan kan antas. I vissa fall kan det ta längre tid. Kulturnämnden, Uppsala kommun kulturnamnden@uppsala.se Med anledning av samrådet ang.

Granskad: 13 januari 2021. Lyssna. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.
Vad ar en bra ranta pa bolan

linda rehn habo
institutionen för socialt arbete stockholm
bengt eliasson tetra pak
samordnare utbildning inom vård distans
helen alfredsson mästarnas mästare
belastningsregistret tid
exciting översättning till svenska

Ny styrelse i Öregrund-Gräsö företagarförening

I det fall en fastighetsägare har för avsikt att montera solcellsmoduler (eller solfångare) på en byggnad i ett område med detaljplan bör fastighetsägaren förvissa sig om att montering av solcellsmoduler (eller solfångare) är förenligt med detaljplanebestämmelserna. Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd. Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta. Samtidigt skyddas kulturmiljö- och naturområden.