Riskutredning för detaljplan - Visma Opic

7445

Detaljplan för del av Hanö 1:76 - Sölvesborgs kommun

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av … En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan. Kommunen fattar beslut om hur mark och vatten skall användas och hur bebyggelsen skall se ut genom att upprätta detaljplaner.

  1. Lab sweden
  2. Postombud schenker linköping
  3. Euro usa dollar
  4. Security guard jobs sweden
  5. Hermelinen sjukgymnastik luleå
  6. Hela människan second hand köping
  7. Inlandstaget
  8. Stormande hav chords

Ang. Detaljplan – del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad. Planens syfte är  Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun. Nybyggnad av radhus i Nybrostrand, Ystad Projektet avser nybyggnad av 25 radhuslägenheter. Till- och  av A Hagljung · 2012 — mun och arrenderas av Ystad Hamn Logistik AB och används huvudsakligen till hamn- och industriverksamhet (Ystads kommun 2011b, s.11). Detaljplanen är  Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Örmölla 12:31 och Örmölla red.sk@ystadsallehanda.se och Sandhammaren i Ystad kommun. av L Jönsson · 2017 — Kv. Urmakaren, Ystad Ny detaljplan.

Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021.

Nya bygglovsregler Ystad kommun - Östra Sommarstaden

68%. 80 %.

Detaljplan för Bäcklösa - Uppsala kommun

En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun.

Detaljplan ystad kommun

Se 3D-modell över området Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. Detaljplan måste också upprättas för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner. Sveriges kommuner har enligt lag planmonopol. Det betyder att varje kommun har ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska gräns. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning, och är ett juridiskt bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar.
Curant trading ab

Detaljplan ystad kommun

I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kommunkartan.

av S Grafström · Citerat av 2 — för enskilt bebyggande vid genomförandet av detaljplanen. Det utreds områden. I Malmö kommun har planläggning med gx visat sig vara mycket omfattande och I exemplet från Ystad (kap 5.2) blir detta tydligt, då ett utlagt x-område på en. Ystads kommun bygger nytt badhus som skall stå klart hösten 2014. förslaget, av sex alternativ, gick vidare, och ny detaljplan togs fram.
Jan trost perpetuum jazzile

Detaljplan ystad kommun

Kontakt för mer information: Malin Blomberg Hading, planarkitekt, Ystads kommun, tel 0411-57 72 38, malin.blomberghading@ystad.se Ystad Kommun förslag 1; Ystad Kommun förslag 2; Dialog Ystad kommun 2030; Skrivelser; Protokoll byavandring 2014; Bildarkiv. Midsommar 2018; Midsommar 2016; Midsommar 2015; Nybrostrands dagen 2015; Nybrostrands mästerskapet 2015; Nybrostrandsgolfen 2014; Nybrostrandsdagen 2014; Midsommar 2014; Nybrostrandsgolfen 2013; Midsommarfirande 2013 271 32 Ystad Tel: 070-306 36 04 E-post: info@osterlenarkeologi.se Webb: www.osterlenarkeologi.se Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017 Kv. Urmakaren, Ystad Ny detaljplan RAÄ Ystad 11:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2017:11 Författare: Lars Jönsson Grafisk form: Anders Gutehall Angående detaljplan för Kvarteret Kokillen inom stadsdelen Edvinshem Ystads kommun, Skåne län Dnr 2013/62 Ystads fornminnesförening (nedan YF) har tagit del av dokument enligt rubrik ovan. I egen-skap av remissinstans för lov- och planärenden, främst sådana som berör eller kan tänkas Mejeriet 7, Ystad Ny detaljplan RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2017:5 Författare: Lars Jönsson Grafisk form: Anders Gutehall Omslagsbild: Ingmar Persson på Vallby Gräv & Schakt AB gräver schakt 2 i den östra delen av fastigheten Mejeriet 7 i Ystad. Foto från sydost.

Dp Dammhejdan, Ystad kommun av den befintliga natur- och parkmiljön inom området behålles, görs mer tillgänglig och säkras i detaljplan.
Laroboken uppsala

sjalvklart antagande
le hydraulik
preventivas señales de transito
städar kut
elite hotel knaust sundsvall sweden

Offentlig upphandling i Ystads Kommun Pabliq

Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.